ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุม ครั้งที่ 4/2563

          เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” โดย นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ พร้อมด้วย นายธนาคม สุวัตถี หัวหน้ากลุ่มงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินทำกิน” โดย นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สำหรับการประชุมครั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว , ร่างแผนปฏิบัติการข้าวอินทรีย์ ปี 2563-2565 , การระบาดไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง เป็นต้น

สภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬหนุนเกษตรกรแปรรูป “32 ประดง” ดูแลสุขภาพร่างกาย

          นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการติดตามงานโครงการต่างๆของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ได้พบกับเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลไม้และสับปะรด เนื่องจากเมื่อก่อนในพื้นที่มีการปลูกสับปะรดมาก ต่อมาเกษตรกรได้ความรู้จากพระภิกษุสงฆ์ที่นำต้น 32 ประดง หรือ สิรินธรวัลลี พืชพื้นถิ่น พื้นที่บ้านห้วยเล็บมือ ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า ขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมาก มาทำยารักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับชาวบ้านแล้วอาการดีขึ้นตามลำดับจนหาย ด้วยสรรพคุณแก้ผด ผื่น คัน สะเก็ดเงิน บำรุงผิวพรรณ กลุ่มฯจึงต่อยอดด้วยการนำ “32 ประดง” มาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยชื่อตราสินค้า “คักแท๊ะ” ที่หมายถึง ดีเยี่ยม ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬได้เข้าสนับสนุนนำความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อกลุ่มฯจะได้ต่อยอดองค์ความรู้สู่การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย โดยปัจจุบันกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น สบู่สมุนไพร ชาชงพร้อมดื่ม พิมเสนน้ำ ข้าวผัดแสนพันธุ์ ล่าสุดกลุ่มฯได้ทอผ้ามัดหมี่ เตรียมผลิตเป็นผ้าขาวม้า ผ้าถุง และกระเป๋า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4249 2485 หรือสนใจชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://www.facebook.com/KhakthaeProduct หรือ นายโชคดี คุณโดน หมายเลขโทรศัพท์ 09 4258 6036

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวง อว.เสริมความแกร่งด้วยความรู้ 12 หลักสูตรให้เกษตรกรของชาติ

          สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เสริมความรู้ให้เกษตรกรผ่านมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาคทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “พัฒนาเกษตรกรผ่านหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ” ได้แก่ หลักสูตร “นักบินโดรนอัจฉริยะ” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.แพร่ , “การผลิตข้าวแบบอัจฉริยะ” , “การผลิตและแปรรูปสมุนไพร” , “ตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรอินทรีย์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก จ.ชลบุรี , “การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.ร้อยเอ็ด ,
“การบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยี IoT (Smart Internet of Things for Irrigation System)” , “พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรดิจิทัล” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช , “ผู้ประกอบธุรกิจยุคใหม่” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ , “ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อรุ่นใหม่” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร , “ผู้ประกอบการด้านการเกษตรแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ , “การตลาดดิจิทัลเพื่อการเจริญเติบโตของชุมชนเกษตรในยุค Covid-19” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.สกลนคร , “นักยูทูบเบอร์สำหรับตลาดเกษตรออนไลน์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา โดยเกษตรกรที่สนใจเข้าเรียนรู้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สภาเกษตรกรจังหวัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน