ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

 

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเพื่อดูความพร้อมพื้นที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง

               เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ได้ให้การต้อนรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโอกาส ลงพื้นที่เพื่อเข้าดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนา บ้านห้วยพระเจ้า ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ไผ่ครบวงจรในภาคเหนือ มีตัวอย่างสวนไผ่ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมเป็นพืชพลังงานและพืชเศรษฐกิจ โดยการเดินทางมาดูพื้นที่และพบปะเกษตรกร ผู้นำชุมชนที่ อ.แจ้ห่ม เพื่อดูความพร้อมจะเป็นพื้นที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องแห่งแรกของ จ.ลำปาง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนแนวทางการผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีช่องทางรายได้จากเศษพืชที่เหลือใช้ในกิจกรรมการเกษตรขายให้กับโรงไฟฟ้าสะอาดชีวมวล และยังช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน และไฟป่าที่ลุกลามจากการเผาพืชไร่อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีเกษตรกร ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การต้อนรับกว่า 300 คน

 

สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ​กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำเกษตรกรเปิดร้านค้าชุมชนอัจฉริยะออนไลน์

               นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมเพิ่มมูลค่าการตลาด Online ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ Digital Village By DBD ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce For All ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กลุ่มมิตรสัมพันธ์บ้านหัวกะพี้ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 63 ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เนื่องด้วยหน่วยงานทั้งสองได้ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพชุมชนภายใน จ.ฉะเชิงเทรา และพบว่าวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ อ.พนมสารคาม มีสินค้าที่มีอัตลักษณ์ ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายและมีความพร้อมและประสงค์เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ จึงนำสู่การจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อนำเกษตรกรเปิดร้านค้าชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ต่อไป

 

สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดฝึกอบรม Green Farmer ปั้นเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ

               เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563​ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 พิจารณา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรกรรม กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ มุ่งพัฒนา GREEN FARMER เป็นทรัพยากรมนุษย์ภาคเกษตรกรรม ซึ่งกำหนดคุณสมบัติ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. การผลิตต้องเป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดการเผาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับการรับรอง GAP หรือ IFOAM
2. มีผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นสินค้าคุณภาพดี
3. กระบวนการผลิตและการแปรรูป ได้รับรองมาตรฐาน GMP และ อย.
4. ปลอดจากการใช้สารเคมีอันตราย
5. เป็นเกษตรกรที่ใช้การตลาดนำการผลิต
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเริ่มการฝึกอบรม Green Farmer ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก อบจ.กาฬสินธุ์ และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น

               เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งเข้าร่วมการอบรมได้ที่ สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0 4381 6759

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน