สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

         เมื่อ​วันที่​ 24 มิ.ย.2563 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

         สำหรับการประชุมครั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องกรอบการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2565-2569 , กรอบแผนการปฏิบัติการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2564-2569 , ความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูการผลิต ปี 2563 , ความคืบหน้าข้อเสนอมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก , ความคืบหน้าการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือในเรื่อง CPTPP และผลการเจรจาเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน  เป็นต้น

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ :  วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์