คุยกับสภาเกษตรกร วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตอน เกษตรกรโหนดทิ้ง ไม่ทิ้งกัน