สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมทางไกล ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ​ปี​ 2563​ ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด​ โดยการประชุมได้มีการเสนอแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ​ 40​ และสูงกว่าร้อยละ​ 40​ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่วิธีการปฏิบัติที่ดีในการนำไปใช้ดำเนินงานร่วมกัน​  และขอให้จัดทำแผนและวิธีการทำงานที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนภายในเดือนสิงหาคม 2563 และส่งแผนดังกล่าวถึงสำนักยุทธศาสตร์การเกษตรวิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในวันจันทร์ที่ 2​3 มี.ค.25​63​ เวลา​ 16.00 น.​ ทุกช่องทางการสื่อสาร  รวมทั้งได้มีการชี้แจงประกาศตามมติ ครม.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

                                         …………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง  / กนกพร ปัญญาชาติรักษ์

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์