ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

สภาเกษตรกรแห่งชาตินำกัญชาต้นแรกลงดินอย่างถูกกฎหมาย พร้อมเผยแพร่งานวิจัยที่ไม่มีในไทย ปี 2563

               เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานเปิดงานและปลูกต้น “กัญชา” ปฐมฤกษ์ ใน “โครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชานำร่องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดย นายประพัฒน์ กล่าวภายหลังพิธีเปิดว่า ถือเป็นปฐมฤกษ์ “กัญชา” ต้นแรกลงสู่ดินโดยเกษตรกรอย่างแท้จริง จากวันนี้ไปจะทำแปลงปลูกให้ดีที่สุดทั้งนอกโรงเรือนและในโรงเรือนรวม 2,000 ต้น ให้ได้กัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพทางยาสูงที่สุดจนสังคมไทยและแพทย์ได้เชื่อมั่นในความรู้ของเกษตรกรไทย และการปลูกครั้งนี้จะเป็นการปลูกเชิงวิจัยที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนจนนำไปสู่การทำเอกสารที่ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะภายในปี 2563 ต่อไป (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

 

สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีชี้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ไม่ส่งผลกระทบมากนัก

               นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจันทบุรี ระบุว่า กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยมีกำหนดวันเริ่มการจัดเก็บตั้งแต่ 1 ม.ค.2563 เป็นต้นไปนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมาก ขอให้ทุกภาคส่วนอย่าตื่นตระหนก เพราะเทียบจากตัวเลขและเพดานการจัดเก็บแล้วไม่ต่างจากเดิมมากนัก เพียงแต่อยากให้คณะกรรมการระดับชาติที่มีการจัดตั้งขึ้นพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บในแต่ละพื้นที่ ว่าถ้าใช้ฐานข้อมูลเดียวกันหรือเพดานเดียวกันจะเป็นธรรมแก่พื้นที่นั้นๆหรือไม่ เพราะเงินในการจัดเก็บภาษีก็จะย้อนกลับไปพัฒนาพื้นที่เกรงว่าจะไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรม จึงอยากให้มีการทำประชาพิจารณ์ เพราะราคาที่ดินหรือการประเมินราคาในการจัดเก็บภาษีแต่ละพื้นที่นั้นไม่เท่ากัน รายได้ของพืชแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากัน ยังไม่รวมถึงหนีสินที่มีอยู่อีก ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะรัฐจะได้จัดระเบียบข้อมูลด้านที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกว่า Big data เพราะหากมีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องแม่นยำแล้ว รัฐก็สามารถพัฒนาและช่วยเหลือได้ตรงจุดมากขึ้น

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน