ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

 

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดงานความล้ำค่าของไผ่ไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไผ่สร้างรายได้และผลักดันให้เป็นอาชีพหลักในอนาคต

          เมื่อวันที่​ 4 ธ.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานความล้ำค่าของไผ่ไทยและบรรยายพิเศษเรื่อง​ “ไผ่ไทยอาชีพและอุตสาหกรรมอนาคต” ณ.ศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธ.ค.2562 โดยมีส่วนราชการ เจ้าของธุรกิจ เกษตรกร​จากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ทั้งนี้​ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนออนาคตอุตสาหกรรมและอาชีพไผ่ไทยไม้อนุรักษ์สู่ไม้เศรษฐกิจที่มีอนาคต สร้างองค์ความรู้ไผ่ภาคประชาชนสร้างอาชีพวิถีเกษตรไทย การแปรรูปในครัวเรือน การเชื่อมต่อเทคโนโลยีไผ่​ การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจการผลิตถ่านไผ่ ไผ่เพื่องานสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการแปรรูปลำไผ่เครือข่ายธุรกิจต่างประเทศให้มีคุณภาพ​ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไผ่ไทยสู่สากล​ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงการรักษ์ป่า และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวหันมาปลูกไผ่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งในรูปเกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ป่า เกิดอาชีพเกษตรที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ลดการทำการเกษตรที่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง

 

ประธานสภาเกษตรกรฯวอนรัฐบาลทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรแบบระยะยาวและยั่งยืน

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งโครงการประกันรายได้ก็เป็นโครงการหนึ่งในสินค้า 5 ชนิดพืช​ได้แก่​ ข้าว ยางพารา น้ำมันปาล์ม มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่สภาเกษตรกรฯเองไม่อยากเห็นรัฐบาลต้องแก้ปัญหาภาคเกษตรระยะสั้นปีต่อปี หรือเพียงฤดูกาลเท่านั้นด้วยไม่ยั่งยืน ไม่ได้ทำให้เกษตรกรรอดได้จริง จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลคุยร่วมกับสภาเกษตรกรฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรแบบระยะยาวและยั่งยืน เพราะที่ผ่ามาไม่มีใครสนใจทำ​ ขณะที่​ “โครงการประกันรายได้” ส่งผลทางจิตวิทยาทำให้พ่อค้ามองรัฐบาลว่าช่วยเกษตรกรแล้ว พ่อค้าสามารถร่วมมือกันกดราคาได้ง่าย ด้วยเกษตรกรอำนาจการต่อรองมีน้อยและรัฐบาลชดเชยส่วนต่างให้แล้ว แต่ความจริงอีกด้านหนึ่งคือภัยแล้งผลผลิตหายไปครึ่งหนึ่งราคาจึงควรเพิ่มเป็น 2 เท่า ซึ่งรัฐบาลควรจะพิจารณาอย่างถ้วนถี่​ ด้วยเกรงจะตกเป็นเครื่องมือของพ่อค้าคนกลางหรือนายทุนรวมกันกดราคา​ จึงขอวอนให้รัฐบาลร่วมทำงานกับสภาเกษตรกรฯ ในการหาทางออกทุกชนิดของสินค้าเกษตร เพราะไม่ต้องการให้เกษตรกรพึ่งพารัฐตลอดไปไม่มีวันจบสิ้น

 

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผยเกษตรกรเดือดร้อนจากการระบาดหนัก “แมลงดำหนาม”

          นายนันทปรีชา คำทอง ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตำบลช้างแรก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้เข้าตรวจพื้นที่สวนมะพร้าวในหมู่บ้านไร่ใน หมู่ 4 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่าพบ “แมลงดำหนาม” เริ่มระบาดอย่างรวดเร็วและกำลังขยายวงกว้างออกไปซึ่งขณะนี้พบว่าการระบาดแพร่กระจายไปทั้งสวนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ บางส่วนบินออกไปกินต้นอื่นจนยอดเริ่มด้วนบางส่วนยืนต้นตายเกรงจะลามไปทั้งอำเภอเร็วๆนี้ หากไม่เร่งกำจัดมะพร้าวอาจตายได้ และกำลังจะเข้าสู่หน้าแล้งหากไม่รีบควบคุมจะเกิดการระบาดขยายออกไปอย่างมาก เพราะแมลงดำหนามมีปีกจะบินไปได้ทั่ว ยากต่อการกำจัด ซึ่งจะประสานไปยังสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่ระบาด และเฝ้าระวัง

……………………………………..

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน