ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

สภาเกษตรกรฯไม่เห็นด้วยกับ DOUBLE STANDARD ราคาปาล์ม

               นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้ปาล์มนั้นทางสภาเกษตรกรฯไม่ได้เข้าร่วมด้วย เพราะภาครัฐบาลได้ร่างไว้หมดแล้วเพียงประทับตรายางโดยตัวแทนเกษตรกร ในเรื่องของการประกันราคา 4 บาท/กิโลกรัมมาตั้ง ใช้ราคาเฉลี่ย 45 วันย้อนหลังแล้วหารเป็นราคาเฉลี่ย จากนั้นรัฐบาลก็ชดเชยส่วนต่าง ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาขยับขึ้นเป็นเพราะผลผลิตมีน้อยประกอบกับราคาโลกขยับขึ้น โดยส่วนตัวไม่ได้คัดค้านแต่มองว่าแค่เป็นการพยุงราคาให้เกษตรกรในระยะสั้นๆ แต่การทำราคาปาล์มให้เป็น 2 ราคา โดยแบ่งเป็นราคาตลาดอีกราคาหนึ่ง และราคาประกันอีกราคาหนึ่งไม่เห็นด้วย เพราะสินค้าเหมือนกัน คุณลักษณะเหมือนกัน แต่แบ่งเป็น 2 ราคา การพัฒนาการตลาดและการผลิตจะหารือกันยาก ซึ่งสภาเกษตรกรมุ่งยกระดับคุณภาพปาล์มเพื่อให้เท่าเทียมกับประเทศมาเลเซีย มุ่งการขายผลักดันคุณภาพปาล์มไปถึง 18% ให้เป็นที่ยอมรับจนผลักดันคุณภาพเปอร์เซ็นต์ปาล์มไปถึง 23% ราคา 4 บาท/กิโลกรัมก็สามารถทำได้อยู่แล้ว แต่นโยบายประกันราคารัฐบาลให้ 4 บาท/กิโลกรัมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลย ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพจึงไปหยุดแค่ 18% เท่านั้น และไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน คนที่ดูแลได้ราคาประกันทั้งหมดแค่ 20-30% ของประเทศ แต่อีก 70% ไม่ได้ คนที่ไม่ได้จะได้ราคาท้องตลาด ทั้งนี้ สินค้าเดียวกันเป็นมาตรฐาน 2 ราคา ไม่สมควรใช้ ถ้าหากรัฐบาลอยากจะช่วยจริงแค่ช่วยปัจจัยการผลิตก็เพียงพอแล้ว เช่น ชดเชยค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย ส่วนเรื่องราคาปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับ กอช.พัฒนาบุคลากร

              เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “สร้างวิทยากร ครู ก เพื่อสร้างผู้นำด้านการส่งเสริมการออมเงินกับ กอช.” ณ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และกองทุนการออมแห่งชาติ สามารถเป็นครู ก ในการถ่ายทอดเรื่องการออมเงินกับ กอช.แก่เกษตรกรและบุตรหลานให้ได้รับสวัสดิการบำนาญเมื่อหลังอายุ 60 ปี

สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา

              สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา ภายใต้โครงการ “รับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ” เพื่อรับนักศึกษาที่เป็นบุตรเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกประเภทซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 50 คน ได้แก่ หลักสูตรเกษตรทั่วไป 8 สาขาวิชา ภาคเหนือ 17 จังหวัด 34 คน , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ภาคเหนือ 17 จังหวัด 6 คน , หลักสูตรเกษตรทั่วไป 8 สาขาวิชา ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 60 จังหวัด 10 คน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 ม.ค.63 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5352–0474

……………………………………..

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน