ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สภาเกษตรกรฯ ยื่นหนังสือเสนอให้ยกเลิกมาตรการปรับลดสัดส่วนผสมขั้นต่ำไบโอดีเซล ในน้ำมันดีเซล บี 7 และดีเซลธรรมดา เป็นร้อยละ 6           เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2564 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธาน​คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน​ สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ​ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่  นายอธิราษฎร์ ดำดี คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่​ พร้อมด้วยพนักงาน​ เจ้าหน้าที่​ เข้ายื่นหนังสือข้อเสนอให้ยกเลิกมาตรการปรับลดสัดส่วนผสมขั้นต่ำของไบโอดีเซล บี7 และน้ำมันดีเซลธรรมดาเป็นร้อยละ 6 ถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รับมอบหนังสือข้อเสนอดังกล่าว​ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยข้อเท็จจริงเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ น้ำมันไบโอดีเซล บี100 ไม่ได้เป็นภาระหลักของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้ข่าวโจมตีน้ำมันไบโอดีเซล บี100​เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทำลายขวัญและกำลังใจของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม นโยบายการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี100 มาผสมกับน้ำมันดีเซลจนได้รับการยอมรับมาตรฐานเป็น บี7 บี10 และบี20 เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานสะอาด […]