สภาเกษตรฯ Channel – ประธานสภาเกษตรกรฯ วอนภาครัฐ “บอกความจริง” เพาะปลูกได้หรือไม่ในวิกฤติน้ำครั้งนี้

 

ประธานสภาเกษตรกรฯ วอนภาครัฐ “บอกความจริง” เพาะปลูกได้หรือไม่ในวิกฤติน้ำครั้งนี้

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวด้วยความเป็นห่วงเกษตรกรว่า ต้องขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ว่าปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์น้ำวิกฤตมากกว่าปีที่แล้ว โดยดูจากตัวเลขน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยเฉลี่ยเหลือ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น บางอ่างเก็บน้ำต้องใช้น้ำก้นอ่างแล้ว เชื่อว่าฤดูแล้งปีนี้จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาตามมาเยอะมาก

สัมภาษณ์นายประพัฒน์

               โดยนายประพัฒน์ ได้กล่าวถึงวิธีการรับมือในสถานการณ์วิกฤติน้ำครั้งนี้ว่าควรหยุดลงทุน เพราะหากฝืนทำการเกษตรต่อไปโดยไม่มีน้ำเพื่อทำกิจกรรมภาคการเกษตรจะเกิดความเสียหาย

สัมภาษณ์นายประพัฒน์

 

………………………………………………………………….

 

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์