ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

สภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมปลูกกัญชาอินทรีย์แบบให้เปล่าแก่กรมการแพทย์แผนไทย 20 ไร่ 4 จังหวัด

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 4 ภูมิภาค จนนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงกับทางกรมการแพทย์แผนไทย โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้นส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทย (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

 

สภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งกระบวนการ

          เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2562 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มิ.ย.2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับเกษตรกรในด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยกระดับสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง การผลิตเกษตรอินทรีย์และการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SCE-PGS / ฝึกปฎิบัติ ลงตรวจแปลงเกษตรในจังหวัดและฝึกทักษะการเขียนแบบฟอร์มตามมาตรฐาน SCE- PGS เป็นต้น โดยมีกลุ่มเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนประมาณ 100 คน

……………………………………..