สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลเปิดงาน “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” ณ ม.เกษตรฯ บางเขน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดงาน “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0”  ณ ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

เพื่อการนำความรู้ ประสบการณ์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆของประเทศอิสราเอลมาพบกับเกษตรกรไทย โดยนายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายภาสันต์ นุพาสันต์  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 120 คน

…………………………………………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต