สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมพิธีส่งมอบเครื่องจักร โครงการ “ 1 ตำบล 1 นวัตกรรม ” ณ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายพรชัย พัฒนาศักดิ์ภิญโญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องจักรตามกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมในโครงการ “ 1 ตำบล 1 นวัตกรรม ” ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ประกอบด้วย เครื่องสลัดน้ำมัน เครื่องคลุกส่วนผสม และเครื่องสไลด์กล้วย เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 30 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

…………………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต