คณะทำงานพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมเสริมทัพร่าง พ.ร.บ.ข้าวฯ

          เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 คณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ…..นำโดยนายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะทำงานพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายกฤชธนา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรการค้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ ร่วมให้ความคิดเห็น โดยคณะทำงานฯเตรียมเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษปลูกข้าวแบบเกษตรกรรมยั่งยืนในแต่ละอำเภอที่มีพื้นที่ทำนาเกิน 25,000 ไร่ขึ้นไป และเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาทุนประเดิม 20,000ล้านบาท  ให้ชาวนามีสวัสดิการ บำนาญให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี และจะรีบเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ( สนช.)พิจารณาประกบร่างพ.ร.บ.ข้าวฯของรัฐบาลและ สนช.ต่อไป

………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต