สภาเกษตรฯ Channel – “ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ”ชี้กัญชารักษาโรค หากช้า“กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” EP.22

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติชี้กัญชารักษาโรค หากช้า “กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้”

_________________________________________________________________

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้แก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้นำกัญชามาใช้ทดลองวิจัยรักษาโรคในคนได้ ต้องขอบคุณรัฐบาลที่พยายามผลักดันเรื่องนี้ แต่กว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่การพิจารณา ครม.ได้ต้องใช้เวลา 2 เกือบ 3 ปี นับตั้งแต่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำเสนอต่อ ก.ยุติธรรม และก็ต้องเชื่อว่าจากนี้ไปอีก 2-3 ปี ชาวบ้านถึงจะได้อานิสงส์ใช้กัญชารักษาโรค นับเป็นการใช้เวลาเดินทางยาวนานมากน่าเสียดายที่ประเทศไทยเสียโอกาสไปมากขนาดนี้ ในขณะที่ต่างประเทศได้ใช้ประโยชน์มานานแล้ว สัมภาษณ์นายประพัฒน์ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานของสภาเกษตรกรฯได้เดินทางเข้าพบกับตัวแทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อเร็วๆนี้ ทางรัฐบาลลาวยินดีและอนุญาตให้นำเครื่องสกัดน้ำมันเพื่อเริ่มใช้สารสกัดจากกัญชารักษาผู้ป่วย และจะมีการจัดแปลงปลูกกัญชาเพื่อนำใบ , ยอดมาตากแห้งแล้วสกัดเป็นยา พร้อมยืนยันภายใน 3 เดือนจะแก้กฎหมายให้เสร็จซึ่งรัฐบาลประเทศลาวเริ่มดำเนินการและจะประกาศให้เป็นศูนย์กลางรักษาโรคด้วยกัญชาของเอเชีย สัมภาษณ์นายประพัฒน์

_________________________________________________________________

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์