สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรกรฯเตรียมเสนอนายกฯประกาศยางเป็นวาระแห่งชาติเพื่อกระตุ้นราคาที่วูบ EP.4