สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรกรเตรียมสำรวจพื้นที่เหมาะสมปลูกพืชกัญชา EP.10