สภาเกษตรฯ Channel – “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” เปิดโครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย EP.15

สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย

_________________________________________________________________

นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึง “โครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย” ที่สภาเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 12 มี.ค.- 1 เม.ย.2561 เป็นการนำร่องการพัฒนาแรงงานไทยตามหลักสูตรระยะสั้นทั้งวิชาการและฝึกปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาจากการขาดแรงงานภาคประมงในปัจจุบัน โดยจะสรุปผลโครงการเสนอให้รัฐบาลขยายผลต่อไป
ด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากเกษตรกรอยู่ในช่วงหยุดพักการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมาเข้าสู่กระบวนฝึกอบรมผ่านโครง การฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทยจะทำให้มีประสบการณ์ ทักษะเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถลงเรือประกอบอาชีพในระยะสั้นๆสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้
ในส่วนของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAFDEC) นายคมน์ ศิลปาจารย์ เลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม กล่าวเพิ่มเติมว่า น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ลูกเรือประมงไทยจะได้รับการพัฒนาก่อนที่จะลงไปใช้ชีวิตจริงๆบนเรือ ซึ่งในการฝึกอบรมจะเป็นการเรียนรู้ เรื่องการใช้เครื่องมือประมง/การเป็นอยู่บนเรือ/ความปลอดภัยบนเรือเป็นหลัก

_________________________________________________________________

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์