สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรฯเจรจาพาเกษตรกรดูงานอุตสาหกรรมไผ่,เห็ดที่ประเทศจีน EP.9