สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรกรฯชี้เกษตรกรปรับตัวผลิตข้าวโพดคุณภาพให้ตรงความต้องการตลาด เพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคา EP.8