สภาเกษตรกรแห่งชาติ นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

สภาเกษตรกรแห่งชาติ นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 เริ่มทยอยจ่ายเงินไร่ละ 1,000 แล้วทั่วประเทศ เกษตรกรเครือข่ายจังหวัดลพบุรี โชว์ตัวเลขอัพเดทบัญชี พร้อมกดเงินเป็นรายแรก จำนวน 5,000 บาท แจ้งรองนายกรัฐมนตรีว่าจะนำเงินไปซื้อปุ๋ย

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 จ่ายเงินแก่ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมกับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรรม ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

กิจกรรม Kick Off จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท วงเงินทั้งสิ้น 54,336 ล้านบาท เป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 66/67 ได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 รอบ แบ่งเป็นรายภูมิภาค ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Call Center 02 555 0555

นอกจากนี้ ได้ดำเนินมาตรการคู่ขนานในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและเสริมสภาพคล่องชาวนา ผ่านสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 อีกด้วย

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ