ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560