ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/04/FA2565_R.pdf