โควิดทะลุเผือก

โควิดทะลุเผือก

ผลกระทบจากโควิด-19 ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี