ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชี้กรณีล็อกดาวน์ฉุด “สินค้าเกษตร” ตกต่ำ