เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดอบรมบุคลากรเรื่องสหกรณ์ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงาน

          เมื่อวันที่​ 15​ มิถุนายน​ 2564​ นายรัตนะ​ สวามีชัย​ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ​ ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ​ จำกัด​ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรในสังกัดที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน​ 314​ คน​  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจในการดำเนินงานสหกรณ์  โดย นายปรเมศรว์​  อินทรชุมนุม​ อธิบดีอัยการสำนักงานธนบุรีในฐานะประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย​  และ นายคำรณ​ พวงมณี​ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ​ กรมส่งเสริมสหกรณ์​ เป็นวิทยากร​

          ทั้งนี้ ​สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ(สอ.สกช.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 มีสมาชิกเริ่มต้น 276 คน ปัจจุบันมีทุนดำเนินงานประมาณ 600,000 บาท พร้อมกับแผนการช่วยเหลือสมาชิกซึ่งเป็นระบบสวัสดิการภายในองค์กรในรูปแบบการให้กู้สำหรับการใช้จ่ายที่มีความจำเป็นเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

……………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : อภิวัฒน์  มีลาภ