ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอให้เกษตรกร “ปรับเพื่อรอด”

               นายประพัฒนฺ์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ‘ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่งภายหลังสถานการณ์ COVID-19’ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ว่า ก่อนหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา สภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการเตรียมการมุ่งเน้นให้เกษตรกรปรับตัวมาโดยตลอด เพราะเกษตรกรได้รับผลกระทบจากเรื่อง ภาวะโลกร้อน นโยบายจากภาครัฐที่เปลี่ยนทุกรัฐมนตรี กรอบการค้าเสรี แต่ในทุกสถานการณ์มีผลกระทบไม่รุนแรงและกว้างขวางเท่ากับวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด แต่ภายใต้สถานการณ์นั้นมีทั้งวิกฤตและโอกาส ในมุมของสภาเกษตรกรฯเกษตรกรที่ข้อมูลไม่พอ ปรับตัวไม่ทันเป็นวิกฤต ส่วนที่เป็นโอกาส ถ้าเกษตรกรปรับตัวทันในสินค้าเกษตรบางตัว หรือแม้แต่ภาคปศุสัตว์ (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์เดินหน้าขับเคลื่อน “มะม่วงมหาชนกหนองกุงศรี” เป็นสินค้า GI

              เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563 นายวิเศษ คำไชโย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรฯ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำฐานข้อมูล “มะม่วงมหาชนกหนองกุงศรี” เพื่อขับเคลื่อนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ (Geographical Indications: GI) ณ โรงคัดบรรจุมะม่วงมหาชนก หมู่ 2 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมเวที ทั้งนี้ ผลผลิตมะม่วงมหาชนก อ.หนองกุงศรี มีคุณภาพที่แตกต่างจากที่อื่น เนื่องจากเป็นการปลูกในพื้นที่ภูเขาดงมูล ทำให้มะม่วงมหาชนกหนองกุงศรี มีลักษณะพิเศษคือ “เนื้อแน่น รสชาติหวานหอม อร่อย” เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ สามารถดำเนินการเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ได้ ซึ่งการผลักดันให้มะม่วงมหาชนกเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายฯทุกภาคส่วน ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง จนเกิดผลสำเร็จได้จริงในอนาคต

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน