สภาเกษตรกรฯร่วมออกบูธ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กลางสยามสแควร์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเปิดงาน “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเข้าเยี่ยมชมบูธ “สภาเกษตรกรฯ” ที่นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง ม.4  จ.นนทบุรี มาวางจำหน่าย งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน คือ สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค ด้วยหวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว

…………………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต