ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

สภาเกษตรกรแห่งชาติจี้รัฐบาลเร่งแก้ราคาสินค้าเกษตรภาคใต้ร่วงยกแผง ทั้งปาล์ม-มะพร้าว-ยางพารา
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้สินค้าเกษตรที่สำคัญของทางภาคใต้ ทั้งปาล์มน้ำมัน-มะพร้าว-ยางพาราต่างมีราคาตกต่ำส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนและแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายด้าน “การตลาดนำการผลิต” แต่ก็ยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม หากรัฐไม่เร่งแก้ไขสถานการณ์จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนในภาคใต้ในช่วงปลายปีปรับลดลงแน่นอน ทั้งนี้ ปัจจุบันปาล์มน้ำมันเกษตรกรขายได้เพียง กก.ละ 2 – 2.60 บาท / ยางพาราราคาน้ำยางเหลือ 3 กิโลกรัม ราคา 100 บาท ขณะที่มะพร้าวเกษตรกรหน้าสวนขายได้ราคา กก.ละ 2.50 บาทถึง 3 บาทเท่านั้น ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ปาล์มน้ำมัน จะต้องสร้างดีมานด์เพื่อดึงซัพพลายออกจากตลาด ทั้งการผลักดันการส่งออกและการเร่งผลิตไบโอดีเซล B20 ขณะที่มะพร้าวรัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาโดยการเช็คสต๊อกและสั่งให้ระงับการนำเข้าเป็นเวลา 1 ปี ยางพาราเป็นสินค้าที่น่าเป็นห่วงที่สุด เพราะมีปัญหาอย่างรุนแรงและยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันปริมาณสต๊อกยางพาราเก่าของรัฐบาลส่งผลในแง่จิตวิทยาต่อราคาตลาดทำให้การส่งออกลดลง ส่วนการกระตุ้นความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศยังไม่ได้เกิดผล รัฐบาลต้องกระตุ้นการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น

สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทประสานมูลนิธิชัยพัฒนาขอรับแพะพระราชทาน “พันธุ์แบล็คเบงกอล”
พันจ่าเอกเทียนชัย หัตถินาท ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีรับมอบแพะพระราชทาน ให้กับราษฎร ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์ “แบล็คเบงกอล” ขึ้น เพื่อดำเนินการเลี้ยงและขยายผลิตลูกผสมพันธุ์ดี สำหรับพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทได้ประสานกับโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์ “แบล็คเบงกอล” เพื่อขอพระราชทานพันธุ์แพะสำหรับเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และปรับปรุงขยายพันธุ์ให้มีแพะพันธุ์ดี ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแพะที่ผลิตจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์ “แบล็คเบงกอล” ให้แก่ราษฎรกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 5 ราย โดยรับมอบแพะ จำนวน 32 ตัว เพศผู้ 16 ตัว เพศเมีย 16 ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาท เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และปรับปรุงขยายพันธุ์ให้มีแพะพันธุ์ดีต่อไป

สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชและตัวแทน 23 อำเภอ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำ
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมตัวแทนเกษตรกร 23 อำเภอ เดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันที่ประสบปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ โดยนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหนังสือดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันตกต่ำให้รัฐบาลช่วยแก้ไข 6 ข้อ ได้แก่ ให้ดำเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการ นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61 / ให้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมัน 20 ปี / ให้มีการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ / ให้มีการผลิตและเพิ่มการใช้ไบโอดีเซล บี 10 บี 20 และบี 100 ให้เป็นพลังงานทางเลือกแก่ประชาชนเพื่อรักษาเสถียรภาพปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบอย่างยั่งยืนของประเทศไทย / ให้มีการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันดิบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ำกว่าราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท / ให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) และคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กจร.)ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างจริงจัง

………………………………………………