“ประพัฒน์” เตือน CPTPP หากเกษตรกรนิ่งเฉยต้องเสียประโยชน์และอาชีพเกษตรล่มสลายแน่นอน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อครั้งความตกลง “หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)” อดีตประธานาธิบดีอเมริกาพยายามผลักดันเรื่องนี้ กรอบความร่วมมือในครั้งนั้นทราบกันดีว่าไทยเสียเปรียบในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเกษตร ต่อมาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยกเลิกจึงไม่ต่อเนื่อง แต่ประเทศที่เป็นสมาชิกที่เหลือพยายามผลักดันฟื้นฟูเรื่อง TPP ขึ้นมาใหม่โดยเปลี่ยนชื่อเป็น CPTPP ซึ่งกรอบความร่วมมือใกล้เคียงเดิม บทบัญญัติบางประการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบไม่ได้ตัดออกจากความตกลง เรื่องน่ากังวลคือการให้นักลงทุนเข้าถึงพันธุกรรมพืชและชิ้นส่วนซึ่งจะเป็นการผูกขาดด้านพันธุ์พืช ตั้งแต่ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์จนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลคือวิถีชีวิตของเกษตรกรจะเปลี่ยน ซื้อหาพันธุ์พืชในระดับราคาที่แพงและไม่สามารถเก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อ เป็นความเดือดร้อนยาวนาน 20-25 ปี รวมถึงการนำเข้าชิ้นส่วนสุกรที่จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงเกษตรกรผู้ผลิตพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก หากกรอบความร่วมมือนี้สัมฤทธิ์ผลเกิดผลกระทบกับประเทศไทยด้านเศรษฐกิจมหาศาลแน่นอน

 

……………………………………………………

 

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์