สภาเกษตรฯ Channel – “เกษตรยุคใหม่ ทำอย่างไรให้รวย”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมสัมมนา “เกษตรยุคใหม่ ทำอย่างไรให้รวย” จัดโดยหนังสือพิมพ์ “สยามธุรกิจ” และเสวนาหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การทำเกษตรยุคใหม่แบบมืออาชีพ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยเสนอประเด็นการทำเกษตรอย่างมีข้อมูล การรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิ การทำเกษตรอินทรีย์ และการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเกษตรอุตสาหกรรม
___________________________________________________________________

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์