สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรกรฯประสานรัฐบาลจีนส่งทายาทเกษตรกรศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจไผ่ นำร่อง 5 คน EP.21

สภาเกษตรกรฯประสานรัฐบาลจีนส่งทายาทเกษตรกรศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจไผ่ นำร่อง 5 คน _________________________________________________________________

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า หลังจากทางรัฐบาลจีนได้เชิญตัวแทนคณะจากสภาเกษตรกรฯไปศึกษาดูงานด้านไผ่เป็นเวลา 10 วัน ได้เห็นนวัตกรรม การแปรรูปหลากหลายแบบมากจากเศรษฐกิจชุมชนจนถึงเศรษฐกิจระดับโลก รัฐบาลจีนอยากเห็นความร่วมมือของเกษตรกรไทยและจีน จึงขอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดส่งเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรที่สนใจเรื่องไผ่ไปศึกษาดูงานยังประเทศจีน โดยสถาบันวิจัยไผ่แห่งชาติของจีนจะจัดคอร์สอบรมให้ ซึ่งสภาเกษตรกรฯได้จัดส่งทายาทเกษตรกรนำร่องไปแล้ว 5 คน จาก จ.เชียงใหม่ ลำปาง และบุรีรัมย์ ใช้เวลาในการอบรม 2 เดือน เพื่อศึกษาตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูปเบื้องต้นจนกระทั่งการแปรรูประดับสูง สัมภาษณ์นายประพัฒน์ ในส่วนของประเทศไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปไผ่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะสภาเกษตรกร จ.ลำปาง เตรียมปลูกไผ่เพิ่มอีกอย่างน้อย 20,000 ต้น และขึ้นเตาเผาถ่านขนาดเล็ก 1 เตา ขนาด 8 คิว ที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อเป็นการนำร่องและเรียนรู้ศึกษาเรื่องพลังงานทดแทน โดยภายในเดือน มิ.ย.จะขึ้นเตาเผาเป็นขนาด 18 คิว ซึ่งเกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้จากการนำไผ่ ,เศษไผ่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม สัมภาษณ์นายประพัฒน์ _________________________________________________________________

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์