สภาเกษตรฯ Channel – ประชุมนัดแรก “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” ถกช่วยชาวนาพึ่งตนเองให้ครบวงจร EP.20

ประชุมนัดแรก “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” ถกช่วยชาวนาพึ่งตนเองให้ครบวงจร

_________________________________________________________________

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันชาวนาไทย กล่าวว่า “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” ทำการจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสมาคมฯจะทำหน้าที่เป็นข้อต่อเชื่อมกับส่วนงานต่างๆ รวบรวมความคิดของชาวนาในทุกภูมิภาคเพื่อนำเสนอในเชิงนโยบายถึงรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาชาวนาให้เบ็ดเสร็จและยั่งยืน
สัมภาษณ์นายประพัฒน์
สมาคมสถาบันชาวนาไทยในการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 ได้พูดคุยกันในเรื่องการพัฒนาอาชีพทั้งในด้านการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนด้วยวิธีผสมผสาน พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ จัดช่องทางจำหน่าย ทั้งนี้ สมาคมสถาบันชาวนาไทย ประกอบด้วยสมาชิก 3 ประเภทคือ 1 สมาชิกประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 2 สมาชิกประเภทเป็นองค์กร 3 สมาชิกประเภทชาวนาทั่วไป
สัมภาษณ์นายประพัฒน์
การขับเคลื่อน “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” นับจากวันนี้จะนำเรียนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอถึงรัฐบาลอย่างมีน้ำหนักและพลัง
สัมภาษณ์นายประพัฒน์

_________________________________________________________________

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์