สภาเกษตรกรฯบูรณาการร่วม ก.อุตฯ/SME Bank ชี้เกษตรกร ต้องผลิต แปรรูป การตลาด ให้ครบวงจร EP.18

สภาเกษตรกรแห่งชาติบูรณาการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม/ ธนาคาร SME.ชี้เกษตรกร ต้องผลิต แปรรูป การตลาด ให้ครบวงจร

_________________________________________________________________

สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Development Bank)จัดสัมมนา เรื่อง “มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูป SME เกษตร” ณ จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป(SMEเกษตร)ตามแนวประชารัฐ” โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสมชาย หาญหิรัญ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรแปรรูปในโครงการดังกล่าว พร้อมเปิดเผยว่า เกษตรกรต้องเปลี่ยนวิธีคิด ต้องรอบรู้เรื่องการผลิต , แปรรูป , การตลาด ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก
สัมภาษณ์นายสมชาย
นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานเพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆขับเคลื่อนตามแนวทางที่ได้ตกลงกับหน่วยงานนั้นๆกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการยกฐานะเป็นผู้ประกอบการต้องเตรียมตัว กลุ่มไหนพร้อมเดินไปก่อนเพื่อเป็นแบบอย่าง กลุ่มไหนที่ยังไม่พร้อมเตรียมตัวเพื่อให้เข้าสู่โครงการฯได้
สัมภาษณ์นายสิทธิพร
ด้านนายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Development Bank) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบให้ธนาคารฯจัดวงเงิน “สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว” วงเงินทั้งหมด 5 หมื่นล้านบาท โดยระบุ 2 หมื่นล้านบาทใช้เพื่อสนับสนุนผู้ที่แปรรูปเกษตรหรือ “SME เกษตร”
สัมภาษณ์นายวรมิตร

_________________________________________________________________

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์