ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สด รายการ Talk Together ทาง ททบ. 5 เอชดี

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สด รายการ Talk Together ซึ่งออกอากาศ เวลา 08.00-09.00 น. ช่อง 5 เอชดี โดยมีคุณพิจิกา อุราวรรณ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ซึ่งได้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ #ปลดล็อคความจนเกษตรกรไทย” ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ได้แก่

  • อำนาจหน้าที่ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  • วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายในการทำงานของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
    ที่มุ่งเน้นรับฟังและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรให้ตรงจุด
  • ปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค และปัญหาเร่งด่วนที่เห็นว่าควรเร่งแก้ไข
  • โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลอย่างเต็มที่
  • การจัดโครงการอบรมให้แก่พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้นำความรู้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
  • การยกระดับภาคการเกษตรของไทยไปสู่ยุคดิจิทัล เพื่อจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกร โดยการพัฒนาองค์ความรู้ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการเกษตร
  • การวางแผนยกระดับให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดี มีสวัสดิการที่ดีขึ้น

และนอกจากนี้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ยังได้กล่าวถึงพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศว่า ตนเข้ามารับตำแหน่ง และเริ่มทำงานได้ 8 เดือน ในระยะเวลาที่เหลือนับจากนี้ ตนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยจะทำงานกับทีมงาน สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงาน พยายามสร้างองค์กรให้เป็นที่รู้จัก ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อถือในองค์กร และบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาแก่พี่น้องเกษตรกร

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง , รายการ Talk Together

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ