สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/05/purchase-67-0021.pdf