สภาเกษตรกรแห่งชาติปล่อยขบวนผลไม้มุ่งสู่ปลายทางเมืองคุนหมิง 80 ตัน

         นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกสินค้าผลไม้ทุเรียน มังคุด รวม 80 ตัน มุ่งหน้าสู่เมืองคุนหมิงประเทศจีน โดย นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับ  นายสว่าง  ชื่นอารมณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และ​ประธานกรรมการ​บริษัท​ ประชารัฐ​รักสามัคคี​ตราด(วิสาหกิจเพื่อสังคม)​ จำกัด​ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย​ เกษตรกร​  ผู้บริหาร​สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ​  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด​ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตราด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

          สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โค​วิด​-19) ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรที่ต้องทำการจำหน่ายหยุดชะงักเพราะไม่สามารถขนส่งสินค้าไปยังตลาดเป้าหมาย​ได้โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ​  เกษตรกร​ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก​ จึงนำเรื่องให้สภาเกษตรกร​ฯเข้าช่วยเหลือ​   สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด​ ได้ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการสร้างความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม​ และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ​การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย “การสร้างความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมและประสานงานกับภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม” จนนำสู่การลงนามด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน​ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท Xishuangbanna Yijiade Comercial Trading Co.,Ltd , บริษัท ไอริช เนเจอร์ จำกัด , บริษัท ส้มทอง จำกัด​ และการลงนามทำการค้าขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร​ ระหว่าง​ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  และบริษัท Xishuangbanna Yijiade Comercial Trading Co.,Ltd  ณ โรงเรียนภาษาจีนซิงหัว ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์ยากลำบาก​ ซึ่งปัจจุบัน​ไม่ได้มีแค่สถานการณ์​โควิด-19 เท่านั้น​ หาก​แต่​ยัง​มีสถานการณ์​สงคราม​รัสเซีย​-ยูเครน​ ที่ยืดเยื้อ​และกำลังนำสู่วิกฤต​อาหารโลก​ สภาเกษตรกร​แห่งชาติต้องการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพให้กับภาคเกษตรกรรม​ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย นำสู่การปฏิบัติลักษณะรูปธรรมเชิงประจักษ์ด้วยการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสภาเกษตรกร​จังหวัดตราดเพื่อขนส่งสินค้าจากไทยสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ปลายทางเมืองคุนหมิง สินค้าผลไม้ทุเรียน 40 ตัน มังคุด 40 ตัน ด้วยมาตรการ GAP Plus ที่สวน GMP Plus ที่ล้ง และดำเนินการทำความสะอาด กับเจ้าหน้าที่ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ เพื่อผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ส่งออกจากล้งภายใต้​ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด​ นั้นปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

…………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ