สภาเกษตรกรลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์

         นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นพยานลงนาม พร้อมกับ นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ในการบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดย นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ รองอธิบดี กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา โดย นางสาวสิริน  ชะเอมเทศ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ณ ห้อง 902 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ว่า ต้องขอขอบคุณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กรุณาลงมาสัมผัส มาศึกษาวิจัยเรื่องกัญชาร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เพราะส่วนตัวเชื่อว่าสายพันธุ์ดีๆของกัญชาในประเทศไทยยังคงมีอยู่เยอะ และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เด่นๆของเราเองได้  และเชื่อมั่นเช่นกันว่า เราสามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาจากการขายเมล็ดพันธุ์กัญชา แทนที่จะซื้อสายพันธุ์นำเข้ามาในประเทศ  ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ เราจะร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้น และจะได้นำประโยชน์สู่เกษตรกรได้มากขึ้น สภาเกษตรกรแห่งชาติอยากจะเห็นส่วนราชการสักหนึ่งแห่งทำงานด้านนี้ เพราะลำพังเกษตรกรมีข้อจำกัด  เกษตรกรเก่งเรื่องการปลูก การดูแล การแปรรูปเบื้องต้น แต่ไม่เก่งเรื่องการวิจัย พัฒนา เพราะขีดความสามารถไม่ถึง เมื่อเกิดความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาเสริมในส่วนนี้  ก็จะมีความร่วมมือกันสองด้านเกิดขึ้น โดยเมล็ดพันธุ์กัญชาก้านแดงที่กรมฯได้มอบให้ในครั้งนี้ จะนำไปทดสอบปลูกในพื้นที่จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย พร้อมๆกันก็อาจจะทำเป็นพ่อ แม่พันธุ์ เพื่อจะหาลูกผสมอีกรอบหนึ่ง ซึ่งอาจจะได้ลูกผสมเด่นๆก็เป็นได้  การลงนามครั้งนี้เหมือนเป็นก้าวเล็กๆแต่ในอนาคตเรื่องงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์จักเป็นเรื่องใหญ่มากของประเทศไทยต่อไป

       ด้าน นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จะเป็นความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาระบบการปลูกกัญชาในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมของแต่ละสายพันธุ์ เพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพสำหรับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์อ้างอิงของกัญชาพันธุ์ไทยต่อไป

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัฒนรินทร์  สุขีวัย / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ