“ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ขอให้เกษตรกรใช้โอกาสก้าวสู่ปีใหม่ปรับตัว ปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาปัจจุบันให้มากขึ้น

         นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันวิกฤตการณ์ที่หลากหลายยังคงรุมเร้าเกษตรกรและยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น โรคระบาดที่ปรับสายพันธุ์ ราคาพืชผล ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่ผันผวน การแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งความรวดเร็วในการนำส่งสินค้า เป็นต้น ทำให้เกษตรกรอาจอ่อนล้ากับหลากปัญหาได้  อย่างไรก็ตาม ขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามข่าวสารให้ใกล้ชิด หากมีเพื่อน กลุ่ม หรือทีมงาน ให้ช่วยกันดูข้อมูลแล้ววิเคราะห์ ใช้โอกาสก้าวสู่ปีใหม่นี้ในการปรับตัว เปลี่ยนแปลงด้านการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาปัจจุบันให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ในพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้นเพื่อลดและกระจายความเสี่ยง เช่น เกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมสาขาพืชควรมีการปลูกพืชอายุยืนอย่างไม้ผลให้มากขึ้น หากเกษตรกรมีความพร้อมด้านทุนก็สามารถเพิ่มกิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ หากเป็นปศุสัตว์อายุสั้นแนะนำให้เลี้ยงไก่พื้นเมือง  ซึ่งใช้เวลาไม่กี่เดือนก็สามารถจำหน่ายช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจในครัวเรือนหรือในกลุ่มได้  ขณะที่แพะ แกะ ใช้ระยะเวลาเลี้ยงปีเศษๆ  ส่วนโค กระบือ ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความสะดวกและทุนของเกษตรกร

     “ ทั้งการทำปศุสัตว์และการเพาะปลูก ขอให้เกษตรกรศึกษาข้อมูลแล้ววางแผน ปรับตัว ปรับการผลิตให้มีความหลากหลาย ผสมผสานมากขึ้น หากสินค้าเกษตรตัวไหนที่แข่งขันในตลาดไม่ได้ หรือไม่มีอนาคต ดูแล้วยากลำบากแน่   ควรลดหรือเลิก  เช่น พืชไร่หลายตัว  เพื่ออนาคตเกษตรกรจะได้เหนื่อยน้อยลง ใช้โอกาสใกล้จะสิ้นปีและจะก้าวสู่ปีใหม่เริ่มใหม่อีกครั้ง เป็นกำลังใจให้ฝ่าฟันวิกฤตการณ์ไปให้ได้ แล้วก็ปลอดจากโรคภัยทุกท่านครับ ” นายประพัฒน์ กล่าว

……………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน

วีดีโอ : สมชาย  มารศรี