สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิอุษรินทร์ นศ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หมู่เค้าแมว วปอ. รุ่น 57 จัดกิจกรรม “ด้วยรักและห่วงใยมอบกำลังใจสู้ภัย Covid”

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานกิจกรรม “ ด้วยรักและห่วงใยมอบกำลังใจสู้ภัย Covid ” พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม และมอบถุงยังชีพ ณ ชุมชนบางบัว ร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2) เขตหลักสี่  และอาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  โดยกิจกรรม “ ด้วยรักและห่วงใยมอบกำลังใจสู้ภัย Covid ”  เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มูลนิธิอุษรินทร์ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หมู่เค้าแมว วปอ. รุ่น 57 เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย  ยาและเวชภัณฑ์  ข้าวสาร น้ำมันพืช  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ขนม เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

……………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ :  มณฑิตา  จำปาน้อย