ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
1 16 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 10, 2023
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1 17 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 10, 2023
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 44 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร March 10, 2023
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 28 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร March 10, 2023
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 32 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร March 10, 2023