การใช้ฝักคูณป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก

การใช้ฝักคูณป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก ในการปลูกพืชผักต่างๆ เกษตรกรต้องประสบปัญหากับแมลงต่างๆที่เข้ามารบกวนทำลายพืชผักของเกษตรกร สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมา แต่ก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ไม่กังวลกับปัญหาเหล่านี้ เช่นเกษตรกรท่านนี้ คุณลุงบุญชู อินทรประสิทธิ์ ซึ่งมีสูตรดีที่ใช้ป้องกันกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการทำดังต่อไปนี้

การปลูกเสาวรส

การปลูกเสาวรส เสาวรสหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า กระทกรกฝรั่ง มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Passion Fruit เป็นไม้ผลที่อยู่ในตระกูล Passifloraceae เสาวรสมี 2 ชนิดคือชนิดผลสีม่วง ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Passifloraedulis และผลสีเหลืองที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า P. edulis F. flavicarpa

ข้าวโพดฝักอ่อน (Baby corn)

ข้าวโพดฝักอ่อน (Baby corn) เป็นผลผลิตทางการเกษตรของข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวฝักในระยะฝักอ่อน เพื่อนำมาบริโภค เนื่องจากข้าวโพดฝักอ่อนจะมีความหวาน กรอบ มีเมล็ดเป็นไข่ขนาดเล็ก และรับประทานง่ายทั้งในรูปฝักสดหรือใช้ประกอบอาหาร

พริกขี้หนู (Hot chilli)

พริกขี้หนู (Hot chilli) ถือเป็นพริกที่นิยมนำมารับประทานหรือนำมาใช้ประโยชน์มากในบรรดาพริกทั้งหลาย เนื่องด้วยเป็นพริกที่มีรสเผ็ดจัด สีแดงสดสวยงามเหมาะสำหรับการปรุงอาหารหรือนำมาแปรรูปเป็นพริกป่นสำหรับการประกอบอาหาร

หนอนกระทู้

หนอนกระทู้ ถือเป็นแมลงศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะพืชไร่ และพืชผัก มักพบการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ และสร้างความเสียหายให้แก่พืชอย่างวงกว้าง โดยเฉพาะในระยะหนอนที่ชอบกัดกินใบพืชเป็นอาหาร

ซอสมะเขือเทศ

ซอสมะเขือเทศ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีทำจากมะเขือเทศสดหรือมะเขือเทศเข้มข้นผสมกับส่วนผสมอื่นๆ เช่น เกลือ น้ำส้มสายชู สารให้ความหวาน เครื่องเทศ หัวหอมใหญ่ และเครื่องผสมอื่นๆ เพื่อให้มีรสชาติตามต้องการ

ว่านมหากาฬ

ว่านมหากาฬ (Gynura pseudochina (L.) DC.) เป็นพืชล้มลุกหลายปี ลำต้นมีขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ Asteraceae (Compositae) มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ว่านมหากาฬ (กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง) คำโคก (ขอนแก่น-เลย) หนาดแห้ง (นครราชสีมา) ผักกาดกบ (เพชรบูรณ์) ผักกาดนกเขา (สุราษฎร์ธานี) จำแนกลำดับพฤกษศาสตร์ได้ ดังนี้

น้อยหน่า

น้อยหน่า (Custard Apple/Sugar Apple) จัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีเนื้อนุ่ม หอมหวาน และให้เนื้อมาก นอกจากนั้น ส่วนอื่นๆของน้อยหน่า อาทิ เมล็ด ใบ เปลือก ราก และลำต้น ยังสามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค รวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้หลายทาง

ว่านน้ำ (Sweet flag)

ว่านน้ำ (Sweet flag) เป็นพืชที่ชอบขึ้นบริเวณโคลนตม ตามริมบ่อ หนอง คลองบึงในระดับน้ำตื้น มีเหง้าเหมือนข่าแต่เล็กกว่า มีกลิ่นหอม และมีรสเผ็ดร้อน ซึ่งนิยมนำมาใช้เป็นสมุนไพร และใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ว่านน้ำ มีชื่ออังกฤษ : Calamus flargoot, Myrtle gress, Sweet flag, Sweet sedge มีชื่อเรียกท้องถิ่นของไทยแตกต่างกัน เช่น คาเจี้ยงจี้, ส้มชื่น, ฮางคาวน้ำ, ฮางคาวบ้าน, ฮางคาวผา, ทิสีปุตอ และผมผา

1 2 3 4 5