สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตร “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” 29 ม.ค.นี้

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการที่นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เข้าพบเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อหารือแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างประเทศอิสราเอลกับเกษตรกรไทย โดยทางประเทศอิสราเอลจะจัดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ การจัดการฟาร์ม เพื่อการเกษตรมาประเทศไทยเพื่อพบกับเกษตรกร ผู้แทนองค์กร ผู้นำเกษตรกรของไทย “ การเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรประเทศอิสราเอลนั้นเริ่มมาจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาคธุรกิจ เกษตรกร รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความพยายามเหล่านี้ได้นำไปสู่ความสำเร็จที่ก้าวหน้า ด้วยความสำเร็จนี้ประเทศอิสราเอลได้ทำการตลาดทางด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรผ่านการส่งออกไปยังนานาประเทศทั่วโลก ผลได้ที่รับคือการเกษตรสมัยใหม่ผ่านกระบวนการคิด ระบบ และผลิตภัณฑ์  จากประเทศเล็กๆที่เกือบทั้งประเทศปกคลุมไปด้วยทะเลทราย เขาก้าวข้ามการขาดแคลนน้ำ ที่ดิน สู่ประเทศอุตสาหกรรมการเกษตร จึงเป็นความน่าสนใจอย่างยิ่ง จึงนำมาสู่การจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตรอิสราเอล “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติสวัสดีปีใหม่ 2562 สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 น.ส.ปุณยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สวัสดีปีใหม่ 2562 สื่อมวลชนจาก “มติชน” น.ส.สุกัญญา ขำขาว /  “แนวหน้า” , “รักษ์เกษตร” นายสุทธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ จตุจักร กรุงเทพฯ และ นายภาสันต์ นุพาสันต์  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  สวัสดีปีใหม่ 2562 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) โดยนางอินทิรา อาดศิริ รองผู้อำนวยการสร้างสรรค์รายการและภาพลักษณ์องค์กร ณ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคาร 1 พนม สมิตานนท์ จตุจักร กรุงเทพฯ ………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติสวัสดีปีใหม่ 2562 สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 น.ส.ปุณยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ   สวัสดีปีใหม่ 2562 สื่อมวลชนจาก “เกษตรทำกิน” นายดลมนัส กาเจ  /  “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย”(สวท.) นายบรรพจน์ แก้วพาณิชย์  /  “สถานีวิทยุ สทร.2” นางศิริพรญา สุขวณิช  /  “สยามรัฐ” น.ส.พุทธชาติ แซ่เฮ้ง  ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ จตุจักร กรุงเทพฯ …………………………………………. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกรมเจรจาฯ จัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงแรมแคนทารี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ กระตุ้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำมาปรับใช้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และพัฒนาตนเองจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงต่อกฎเกณฑ์การค้าใหม่ๆของโลก และเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเน้นสินค้าสมุนไพร ขิง ข่า กระชาย ไผ่ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ ซึ่งมีเกษตรกรจาก จ.ปราจีนบุรี นครนายก ตราด สระแก้ว และฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน …………………………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ :  วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : […]

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีหนุนเกษตรกรต่อยอดแปรรูปผักหวานป่าสร้างมูลค่าเพิ่มไร้คู่แข่ง

          นางจันทนา มณีโชติ  ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผักหวานป่า จ.สระบุรี เปิดเผยว่า “กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผักหวานป่า” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2559  ด้วย ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ มีพืชประจำถิ่นขึ้นชื่อ คือ “ผักหวานป่า” เป็นพืชยืนต้น อายุยืนนานไม่ต้องดูแลมากนัก ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ในระยะยาวนาน ปลูกร่วมกับข้าวโพด มันแกว หรือพืชผักอื่นๆ และด้วยลักษณะดิน สภาพพื้นที่และสภาพอากาศเหมาะสมในการปลูก ในขณะที่อำเภอใกล้เคียงไม่สามารถปลูกได้ด้วยปัญหาจากน้ำท่วมขังและการบำรุง เดิมจะจำหน่ายยอดสดในราคาประมาณกิโลกรัมละ 100 บาท แต่บางฤดูกาลผลผลิตมีปริมาณมากทำให้ราคาลดลงไม่คุ้มต้นทุนค่าปลูก  “ผักหวานป่า” สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายเมนู เช่น แกงเลียง แกงจืด แกงส้ม ทอดกรอบ ชุบไข่และยังนิยมนำผักหวานมาแกล้มอาหารรสจัดจำพวกส้มตำและลาบ หรือจิ้มกับแจ่วและน้ำพริกได้ทุกชนิด ประโยชน์ของผักหวานป่าคนโบราณนิยมนำมาทำยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคได้หลายชนิด ใบและรากมีสรรพคุณแก้อาการปวดศีรษะ รากเป็นยาฤทธิ์เย็นแก้ไข้ แก้อาการร้อนในกระหายน้ำ แก่นของต้นนำมาต้มกับน้ำรับประทานเป็นยาแก้อาการปวดตามข้อ และอื่นๆ  “ผักหวานป่า” เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีน พลังงาน วิตามินเอ ซี แคลเซียม […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติย้ำจุดยืนร่าง พรบ.ปาล์มฉบับเกษตรกรที่แท้จริง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ได้เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ…. ฉบับของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ภายหลังการเข้าพบนายพันศักดิ์ได้กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ…. มีขึ้นจากการเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 แล้วมอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความเห็นสอดคล้องกันว่าร่างฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณามีการปรับแก้ในประเด็นสำคัญหลายเรื่อง เช่น โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หรือเรื่องกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่แก้ไขให้มีแหล่งรายได้จากเงินงบประมาณอย่างเดียว รวมทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันได้ถูกปรับลดลงมากขาดการมีส่วนร่วมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ โดยเฉพาะคณะกรรมการผู้แทนภาคเอกชน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน มาจากรัฐมนตรีแต่งตั้งแทนการสรรหาจากคณะกรรมการเป็นความไม่ครบถ้วนของทุกภาคส่วน  สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงยื่นหนังสือเพื่อยืนยันในประเด็นดังกล่าวรวมถึงในหมวด 4 ประเด็นที่กำหนดให้เกษตรกรต้องปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมตามเขตการปลูกของกระทรวงเกษตรฯ และในหมวด 5 ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเป็นการทำให้ร่างเดิมกำหนดเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ช่วยให้สามารถควบคุมความสมดุลปาล์มน้ำมัน ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม ควบคุมการนำผ่านแดน และยังทำให้รัฐบาลสามารถมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา “ ประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายด้านปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม  “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?” เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบถึงความหลากหลายของสายพันธ์กัญชา และสรรพคุณทางยาของแต่ละสายพันธุ์ โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ หน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคเอกชน และเกษตรกรในการร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องไมดาส บอลรูม โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต หลักสี่ กรุงเทพฯ ……………………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุม ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพ ฯ  โดยในการประชุมได้รับทราบแผนงาน / ผลงานของคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ , ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….  , ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่) พ.ศ… , พิจารณาเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  , การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค  และสนับสนุนโรงเพาะชำกล้าไม้ชุมชน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ที่ประชุมเห็นว่าพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ต้องร่วมกันหาทางแก้ไข และเรื่องรณรงค์การใช้น้ำมัน B 100 สำหรับรถยนต์ดีเซล เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ราคาสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยเตรียมการจัดกิจกรรม “ B 100 แรลลี่ กระบี่-กรุงเทพฯ” …………………………………………………………………………….. ข่าว :  วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์? ” 20 ธ.ค.นี้

          สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม  “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?”  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องไมดาส บอลรูม โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต หลักสี่ กรุงเทพฯ           อภิปรายภาคเช้า เรื่อง “ความหลากหลายของสายพันธุ์กัญชาและสรรพคุณทางยา รวมทั้งภูมิปัญญาในการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์” โดย                                   […]

1 2 3 4 5 11