ย้ำราชการต้องไม่ลืมเจตนารมณ์ก.ม.“กัญชา” สภาเกษตรฯแนะขึ้นทะเบียน 30 วัน เสนอโครงการ 60 วัน หากพ้น 90 วัน จะผิดก.ม.ที่เปิดหน้า

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่เปิดทางให้ใช้พืชกัญชา–กระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  ในฐานะตัวแทนเกษตรกรรู้สึกยินดี ชื่นชมและมีความสุขที่รัฐบาลเข้าใจ แล้วนำปัญหาที่หมักหมมมาช้านานไปปรับปรุงแก้ไข   “กัญชา” แม้เป็นยาแต่ยังคงเป็นยาเสพติดประเภท 5 อยู่ แต่กฎหมายเปิดทางให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้  สิ่งที่กังวัลใจอย่างมากคือขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ทราบกันอยู่ว่าเกษตรกรบ้านเราส่วนใหญ่เพาะปลูกอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ กติกา หรือว่าขั้นตอนในการทำงานของภาคราชการเท่าใดนัก หากปล่อยให้เกษตรกรเตรียมดำเนินการเองก็มั่นใจว่าจะไม่มีเกษตรกรเครือข่ายไหนได้รับการพิจารณาเลย ภาคราชการจึงไม่ควรวางขั้นตอนซับซ้อนมากเกินไป ขอให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลักก็พอแล้ว “ แนวโน้มกฎกระทรวงเท่าที่อ่านตามหน้าข่าว ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะทำงานยาก อาทิเช่น เกษตรกรในเครือข่ายที่รักษาผู้ป่วยอยู่ ทั้งหมดหากเอกสารผิดหรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งหมดจะผิดกฎหมาย วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการสกัดกัญชาทั้งหมดก็จะถูกทำลายทิ้งนั่นคือสิ่งที่เป็นห่วงมาก ภาคราชการไม่ควรใช้กฎระเบียบหยุมหยิมจนลืมเจตนารมณ์ของกฎหมายไป ” นายประพัฒน์ กล่าว และด้วยคำนึงถึงความซับซ้อนขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงจะตั้งคณะทำงานเล็กๆขึ้นมาเพื่อเป็นพี่เลี้ยงและกระจายข่าวให้เข้าถึงเกษตรกรให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งจะเข้าประสานมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตกรรมศาสตร์ เป็นต้น ตามที่กฎหมายกำหนด ภาคกลางจะประสานมหาวิทยาลัยรังสิตโดยในวันอังคารที่ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร”

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.62 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับโครงสร้างการผลิตและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พืชพลังงานเป็นพลังงานทางเลือก ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีความเข้าใจในการใช้ปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นไบโอดีเซล B100  รวมทั้งการพัฒนาปาล์มน้ำมันของประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ และมีปริมาณการผลิตที่สมดุลเพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์ม ผู้แทนเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ร่วมฟังสัมมนา ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ กว่า 100  คน ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา B100 ตามรอยเท้าพ่อ 16 ก.พ.นี้

สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญเกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับโครงสร้างการผลิตและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พืชพลังงานเป็นพลังงานทางเลือก รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นไบโอดีเซล B100 และทำความรู้จัก B100 ให้มากขึ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ QR CODE …………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : อภิวัฒน์ มีลาภ / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติรณรงค์ขยับใช้น้ำมันปาล์ม B100 ตามรอยเท้าพ่อ

            นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมันปัจจุบันยังไม่ดีขึ้นเกษตรกรขายปาล์มได้ในราคา 2.8  – 3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าทุน ราคาน้ำมันปาล์มดิบไม่สามารถที่จะส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้เลย เพราะราคาน้ำมันปาล์มของประเทศผู้ผลิตสำคัญของโลกอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ตกต่ำเช่นกัน การใช้ปาล์มในประเทศไทยต้องมีแผนการใช้ภายในประเทศทั้งการบริโภค การผลิตไบโอดีเซล และสต็อกน้ำมันปาล์ม แล้วนำมากำหนดเสถียรภาพราคาภายในประเทศให้เกษตรกรขายปาล์มคุณภาพในราคากิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)ก็ขยับราคา 18 – 20 บาท ปาล์มจะอยู่ได้ตลอดทุกวงจร เกษตรกร โรงงานสกัดน้ำมันดิบ โรงงานแปรรูปอยู่ได้หมด การขยับจาก B7 เป็น B10  B20  B100  เพื่อให้เป็นทางเลือกผู้ใช้น้ำมัน ปาล์มที่ผลิตภายในประเทศจะไม่เพียงพออย่างแน่นอนขอยืนยัน แต่ต้องแยกประเภทการใช้ B10 เหมาะกับการใช้ในรถรุ่นใหม่ รถเล็ก รถที่ใช้หัวฉีดคอมมอนเรล B20 รถคันใหญ่ B100 เครื่องจักรกลหนัก/ใหญ่ เช่น เรือข้ามฟาก เรือเดินทะเล รถแบคโฮ รถแทรกเตอร์  […]

สภาเกษตรกรฯเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาต่อ ม.แม่โจ้ สมัครตั้งแต่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค.นี้

               ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำบุตรหลานทายาทเกษตรกรเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปี ทั้งนี้ เมื่อปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานของเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 111 คน  14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทำการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาด้านการเกษตร ให้คงไว้ซึ่งทายาทเกษตรกรและประเทศเกษตรกรรมต่อไป   สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงสานต่อซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด   อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เอกสิทธิ์แก่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรให้กับมหาวิทยาลัย   เกษตรกรสามารถนำบุตรหลานของท่านที่จบการศึกษา ม.6 , ปวช.  เลือกเรียนได้ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเชียงใหม่  แพร่ และชุมพร  โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อประชุมร่วมกับพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / การบริหารสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) รวมทั้งได้มีการตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน ………………………………………………………………….. ข่าว / ภาพ : วัฒนรินทร์ สุขีวัย อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลเปิดงาน “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” ณ ม.เกษตรฯ บางเขน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดงาน “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0”  ณ ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. เพื่อการนำความรู้ ประสบการณ์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆของประเทศอิสราเอลมาพบกับเกษตรกรไทย โดยนายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายภาสันต์ นุพาสันต์  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 120 คน ………………………………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร ณ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เข้าร่วมงาน  “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” ในโอกาสครบรอบ 52 ปี ธ.ก.ส. ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาในหัวข้อ ‘การปฏิรูปภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน’​ การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตรไทย ในปี 2562 โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา  ในการพัฒนาภาคการเกษตรใน 3 ด้าน คือ ปรับ เปลี่ยน และพัฒนา ซึ่งมีผู้แทนเกษตรกร  เกษตรกรรุ่นใหม่ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการเกษตรจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน  ซึ่งภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้านการปฏิรูป ทั้งการบริหารจัดการหนี้ โมเดลการปรับ เปลี่ยน พัฒนา เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรม และช่องทางการตลาดยุคใหม่ มีทายาทเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMAEs เกษตรรุ่นใหม่ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตร “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” 29 ม.ค.นี้

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการที่นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เข้าพบเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อหารือแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างประเทศอิสราเอลกับเกษตรกรไทย โดยทางประเทศอิสราเอลจะจัดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ การจัดการฟาร์ม เพื่อการเกษตรมาประเทศไทยเพื่อพบกับเกษตรกร ผู้แทนองค์กร ผู้นำเกษตรกรของไทย “ การเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรประเทศอิสราเอลนั้นเริ่มมาจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาคธุรกิจ เกษตรกร รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความพยายามเหล่านี้ได้นำไปสู่ความสำเร็จที่ก้าวหน้า ด้วยความสำเร็จนี้ประเทศอิสราเอลได้ทำการตลาดทางด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรผ่านการส่งออกไปยังนานาประเทศทั่วโลก ผลได้ที่รับคือการเกษตรสมัยใหม่ผ่านกระบวนการคิด ระบบ และผลิตภัณฑ์  จากประเทศเล็กๆที่เกือบทั้งประเทศปกคลุมไปด้วยทะเลทราย เขาก้าวข้ามการขาดแคลนน้ำ ที่ดิน สู่ประเทศอุตสาหกรรมการเกษตร จึงเป็นความน่าสนใจอย่างยิ่ง จึงนำมาสู่การจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตรอิสราเอล “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. […]

1 10 11 12 13 14 21