ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติแนะให้ครองสติและเชื่อมั่นในความเป็น “เกษตรกร”

          นายประพัฒน์​ ปัญญาชาติรักษ์​ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ​ ได้กล่าวในการประชุมทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ร่วมกับ​หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า​ ขอให้ทุกคนครองสติ​ในภาวะวิกฤติการระบาดไวรัสโควิด​-19​ ให้ตระหนัก​แต่อย่าตระหนก​เกินไป และให้ความสำคัญกับสถานการณ์ภัยแล้ง รับฟังและประสานให้ข้อมูลทั้งเกษตรกร องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การผลิตที่ใช้น้ำ​น้อย​หากภัยแล้งคุกคามมาก​ก็ปรับไปทำกิจกรรมเกษตรอย่างอื่น​ เช่น เลี้ยงไก่​ เป็นต้น และเพื่อรองรับสถานการณ์ขณะนี้​ขอให้เชื่อมั่นในการเป็น​ “เกษตรกร​” ซึ่งสำคัญมากกับการเป็นหลัก​ให้กับประเทศในภาวะวิกฤติ ให้ถือเป็นโอกาสระยะยาวที่เกษตรกรจะช่วยกันค้นหาศักยภาพของตนและของชุมชน​ สำหรับสภาเกษตรกรจังหวัดเมื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรรมระดับตำบล​ขอให้พัฒนาไปสู่โครงการ​เพื่อประสานการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวต่อไปว่า ในส่วนของไวรัสโควิด​-19​ ที่ระบาด​เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ขอให้ใช้การสื่อสารทางไกล​ในการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาระยะห่าง และลดการแพร่กระจาย/ระบาด หากมีใครติดเชื้อขออย่าได้รังเกียจ ขอให้ช่วยกันดูแล​ เอื้ออาทรต่อกัน​ ​ทุกวิกฤตินั้นมีโอกาส​เสมอ ขอให้เกษตรกรสำรวจดูว่าวิกฤติทุกครั้งกระทบการดำเนินชีวิตในการเป็นเกษตรกรหรือไม่​ หากคำตอบคือเกิดผลกระทบนั่นเท่ากับว่าเราจะต้องมีการสร้างการผลิตแบบยั่งยืนให้ได้​ อาจจะด้วยการปรับการผลิตให้หลากหลาย​เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ได้สามารถต่อรองการตลาด​ ปรับจากการผลิตแค่วัตถุดิบเป็นแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์​ โดยสภาเกษตรกรฯจะประสานสู่ผลทางการปฏิบัติ​ เช่น​ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)พร้อมเป็นพี่เลี้ยง​ด้านการแปรรูป   ,  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ที่พร้อมช่วยเปลี่ยนจากวัตถุดิบให้เป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น​ หรือองค์กรเกษตรกรใดมีแผนธุรกิจที่ดีจะส่งต่อเพื่อประสานไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมทางไกล ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ​ปี​ 2563​ ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด​ โดยการประชุมได้มีการเสนอแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ​ 40​ และสูงกว่าร้อยละ​ 40​ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่วิธีการปฏิบัติที่ดีในการนำไปใช้ดำเนินงานร่วมกัน​  และขอให้จัดทำแผนและวิธีการทำงานที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนภายในเดือนสิงหาคม 2563 และส่งแผนดังกล่าวถึงสำนักยุทธศาสตร์การเกษตรวิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในวันจันทร์ที่ 2​3 มี.ค.25​63​ เวลา​ 16.00 น.​ ทุกช่องทางการสื่อสาร  รวมทั้งได้มีการชี้แจงประกาศตามมติ ครม.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)                   […]

“ประพัฒน์” ห่วงเกษตรกร รุมเร้าทั้งภัยแล้งและโควิด-19 ตั้งสติ ทบทวน เตรียมการ ให้ผ่านวิกฤต

            นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวด้วยความเป็นกังวล ว่า สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้น่าห่วงมาก ทั้งเรื่องภัยแล้งที่เคยเตือนเกษตรกรให้ได้เตรียมการวางแผนรับมือตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วและเป็นระยะๆ ด้วยมองว่าจะเกิดผลกระทบกับเกษตรกรมากที่สุดและเชื่อมั่นว่าจะมาบ่อยและถี่ขึ้นซึ่งปีนี้หนักหน่วง ขอให้เกษตรกรใช้โอกาสนี้เตรียมการรองรับในระยะยาว เช่น เตรียมสระหรือขุดบ่อน้ำในไร่/นา/สวน ปรับโครงสร้างการผลิต หากิจกรรมสร้างรายได้เสริม อาทิเช่น หากทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และอื่นๆอาจเสริมด้วยการปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย สมุนไพร ระหว่างร่องของพืชหลัก หรือปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงแพะ แกะ วัว กระบือ ไก่พื้นเมือง เพราะภาคปศุสัตว์เป็นกิจกรรมที่ใช้น้ำน้อย ส่วนเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลอัดฉีดให้ ขอให้ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดและให้อยู่ในกระเป๋ายาวนานที่สุด เพราะคาดไม่ได้ว่าฝนแรกจะมาเมื่อไหร่สถานการณ์จะลุกลามและยืดยาวนานแค่ไหน รวมทั้งขณะนี้สถานการณ์การลุกลามของไวรัสโคโรนา (COVID-19) แนวโน้มจะลามไปทั่วโลก เกษตรกรจะมีผลกระทบ 2 ด้าน คือ การกลับมาของลูก/หลาน/ญาติ ที่ไปเรียน/ทำงานในประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วเดินทางกลับมาเยี่ยมหรือกลับบ้าน ต้องมีวินัยในการดูแลเป็นอย่างมาก แยกออกจากกลุ่มคนในครอบครัว พื้นที่มีคนเยอะควรหลีกเลี่ยง/ละเว้น เป็นต้น  ด้านผลกระทบเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้าจะสั่งสินค้าเกษตรลดลงมาก ส่วนราคาในประเทศไทยจะถูกแรงกดดันจากการส่งออกน้อยลงและตกค้างแนวโน้มราคาจะตกต่ำ หากอยู่ในภาคการผลิตอาหารผลกระทบไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะทุกคนต้องกินต้องใช้ หากอยู่ในภาคการส่งออกจะมีผลกระทบมากที่สุด ณ ช่วงเวลาแบบนี้เกษตรกรจึงควรหันมาทบทวน เตรียมการสำหรับตนเองและครอบครัว ซื้อให้น้อยที่สุดและเก็บเม็ดเงินให้มากและยาวนานที่สุด เตรียมศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะพัฒนาการเกษตรของตนเองให้ทันสมัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงให้น้อยลง “ […]

สภาเกษตรกรจันทบุรี เสนอ 4 ทางแก้แล้ง “จะไม่ยอมให้เกษตรกรล้มตาย แล้วเชิดชูอุตสาหกรรมให้เติบโต”

              นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์แล้งในขณะนี้ต้องยอมรับว่า ภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเกษตรทุกด้าน จังหวัดจันทบุรีขึ้นชื่อเรื่องเมืองผลไม้ขณะนี้ ต้นลำไยกำลังจะยืนต้นตายที่กำลังตามมาคือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ถึงแม้ค่าเฉลี่ยปริมาณฝน 3,200  มิลลิเมตร/ปี แต่ในบางพื้นที่ เช่น อ.โป่งน้ำร้อน อ.สอยดาว ซึ่งมีสวนลำไยค่อนข้างมากเป็นพื้นที่มีปริมาณฝนน้อย ถึงแม้มีอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธแต่ระบบการกระจายน้ำยังไม่สมบูรณ์ รวมทั้งมีการขยายพื้นที่ทำการเกษตรปริมาณน้ำจึงไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยประทังต้นลำไยของเกษตรกรอยู่รอดให้ได้ก่อนและจังหวัดควรประกาศภัยพิบัติจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการแบ่งปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธโครงการ 1 ไปสู่โครงการ 3 จะแบ่งปันน้ำกันอย่างไรต้องให้เกษตรกร ประชาชนมาหารือร่วมกันเพื่อให้ทุกคนรอดให้ได้ ซึ่งคาดหวังว่าภายในระยะช่วงสิ้นเดือนต้นลำไยจะต้องรอดเพราะหากเริ่มปลูกใหม่ต้องรอเติบโต 3 – 6 ปี จึงจะได้ผลผลิต  ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ลงไปดูพื้นที่ทั้งหมดแล้วว่าสามารถที่จะกระจายน้ำเข้าไปช่วยให้ต้นลำไยเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งระยะแรกต้องไม่หวังผลผลิต เกษตรกรต้องตัดใบพื่อลดการคายน้ำรวมทั้งผลทิ้งให้หมดพร้อมด้วยการคลุมโคนต้นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในดินป้องกันความชื้นระเหย “ไม่เชื่อว่าความแห้งแล้งจะมีแค่เดือนสองเดือนถ้ามันยาวนาน 3 เดือน หรือกว่านั้น เราอาจจะตายไปพร้อมๆกับเขาก็ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องพยายามหาแหล่งน้ำมาเพิ่มเติมในพื้นที่เกษตรให้ได้ ทุกวันนี้เรามองการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตรไปแล้ว และสภาเกษตรกรคงยอมไม่ได้หากปล่อยให้เกษตรกรล้มตายไปแล้วหันไปเชิดชูภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตเพื่อให้ได้เงินเข้าประเทศมากๆซึ่งเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาด” นายธีระ กล่าว อย่างไรก็ตาม […]

สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีชี้เกษตรกรช้ำยกกำลัง 2 ทั้งภัยแล้ง + โควิด ใช้ศาสตร์พระราชาช่วยได้

                    นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และประธานคณะกรรมการด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงผลกระทบผลผลิตผลไม้จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19) ว่า ตลาดหลักผลไม้ของไทยคือประเทศจีนแต่ยามนี้เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาแม้แต่ประเทศแถบยุโรปก็ส่งออกไปไม่ได้เหมือนกันเพราะสายการบินปิดการขนส่ง เกษตรกรมีความวิตกกังวลกับผลผลิตที่ออกมาในช่วงของเดือนมีนาคม คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ก่อนหน้านี้ลำไยได้รับผลกระทบไปแล้ว กอปรกับภัยแล้งจึงซ้ำเป็น 2 แรง โดยในขณะนี้เกษตรกรได้พยายามดูแลผลผลิตของตัวเองให้รอดจากภัยแล้งก่อน แล้วมองตลาดภายในประเทศโดยเฉพาะการกระจายผลผลิตในพื้นที่จังหวัดให้มากขึ้น รวมทั้งการใช้สถาบันเกษตรกร เช่น ระบบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจแปลงใหญ่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อตก.)ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การตลาดของกระทรวงมหาดไทย ต้องเร่งหารือให้เร็วที่สุด หากผลผลิตออกมาแล้วจะแก้ไขปัญหาไม่ทัน ส่วนตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดหลักเมื่อได้รับผลกระทบจะแก้ไขปัญหาได้ยาก แต่หากเตรียมความพร้อมในประเทศได้ก่อนส่วนต่างหรือเกินจึงค่อยดำเนินการต่อ ส่วนเรื่องราคาไม่อยากให้เกษตรกรมองย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วหรือ 2 ปีที่แล้ว ณ วันนี้ต้องประคองตัวเองให้รอดก่อน ซึ่งสภาเกษตรกรฯเองได้ทำความเข้าใจกับหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยส่วนใหญ่เกษตรกรเห็นด้วยกับแนวคิดนี้               […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/2563

          เมื่อวันที่​ 21​ ก.พ.2563​ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์           เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 การจัดทำคำของบประมาณปี 2564 และการจัดเตรียมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) , สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) หรือ (สสน.) , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น                                                                 ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : […]

สภาเกษตรกรฯเปิด “โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย (FTA)” ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

            เมื่อวันที่​ 18​ ก.พ.2563​ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเตรียมความพร้อมเปิดเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย(FTA)” โดยมี รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ประธานกรรมการด้านปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคประชาชน และเกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุม Ballroom C โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ           ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อข้อตกลงเขตการค้าเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบกับการเปิดเสรีการค้า แล้วจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรที่เกี่ยวข้องต่อไป ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดประชุม ครั้งที่ 1/2563 ร่วมลงนามพันธมิตรจับมือพัฒนาภาคเกษตร

       เมื่อวันที่​ 17​ ก.พ.2563​ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   โดยในเวลา 09.30 น. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ระหว่างผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อน รวมทั้งยกระดับผลิตผล และลดต้นทุนการผลิตด้วยวิทยาการสมัยใหม่ให้ได้มาตรฐานสากลโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบข้อมูลเพื่อร่วมมือตามข้อตกลงดังกล่าว ต่อจากนั้นเวลา 10.00 น. เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ลิลลี่  กาวีต๊ะ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเกษตรกร ทายาท ให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรและอื่นๆไปใช้ในการประกอบอาชีพ    โดยในการลงนามทั้ง 2 ฉบับ มี […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติหารือการทำงานร่วมกับ พอช. เพื่อผลักดันให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพ เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี

          เมื่อวันที่​ 14​ ก.พ.2563​ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะ เข้าหารือการทำงานร่วมกันกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)​หรือ พอช. ​โดยนายปฎิภาณ​ จุมผา​ รองผู้อำนวยการสถาบันฯและคณะ​ ณ​ สำนักงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเห็นตรงกันว่าจะใช้แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและแผนพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยจะจัดให้มีเวทีคุยกันของบุคลากร​ในระดับจังหวัด การเรียนรู้พื้นที่จริงที่มีการทำงานร่วมกัน​ การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้ร่วมกันเสนอเพื่อสร้างพลังผลักดัน​ การมีข้อมูลร่วมกันในการทำงาน​ ทั้งนี้ จะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป                                                                 ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : พอช. อำนวยการข่าว : ภาสันต์  นุพาสันต์

1 2 3 17