ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรฯเร่งแจ้งครอบครองและเตือนประชาชน เกษตรกร อย่าหลงเชื่อชวนเป็นสมาชิกปลูกกัญชา ย้ำยังไม่มีการอนุญาตให้ปลูก                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาสภาเกษตรกรฯ ได้ทำความเข้าใจเรื่องแจ้งการครอบครองกัญชาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อเครือข่ายได้ระดับหนึ่งเท่านั้น และขอเตือนประชาชน เกษตรกร โปรดอย่าได้หลงเชื่อคำชักชวนจากกลุ่มไม่หวังดีที่แอบอ้างเชิญชวนให้เป็นสมาชิกเพื่อปลูกกัญชาโดยมีการเก็บค่าสมัครเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ป่วยปลูกกัญชาได้ ปัจจุบันผู้ใช้กัญชารักษาตัวเองและเครือข่ายใต้ดินยังคงสับสนและกังวลใจที่จะเดินทางมาแจ้งครอบครองต่อ อย.เพราะเกรงว่าจะถูกเปิดเผยข้อมูลและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่ของกลางก็จะถูกทำลายทิ้งทั้งหมด จึงขอให้รัฐบาลและ ก.สาธารณสุขออกมาให้ความชัดเจนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนว่าสิ่งดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น และควรรีบแจ้งเนื่องจากหมดเวลาในวันที่ 21 พ.ค.62 นี้ โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทางราชการขีดความสามารถในการสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ได้เพียงปีละไม่เกิน 2,000 – 3,000 โด๊ส ขณะที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยต้องการใช้ถึง 100,000 โด๊ส สภาเกษตรกรฯจึงขอเสนอให้เครือข่ายใต้ดินที่ลักลอบสกัดน้ำมันกัญชามาแจ้งยื่นให้ทางการรับทราบ และขณะเดียวกัน ก.สาธารณสุขควรเตรียมสร้างมาตรฐานของน้ำมันกัญชาในทุกสูตร เพื่อหลังจากครบ 90 วันแล้ว จะได้ลงไปตรวจสอบมาตรฐานเพื่อพัฒนาให้ได้คุณภาพ รวมถึงตรวจสอบราคาที่เป็นธรรม (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ ) สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ จ.ตรัง                […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ จ.อุทัยธานี           เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ หอประชุมอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี โดยมีสภาเกษตรกรจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง 26 จังหวัด เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนากว่า 500 คน โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้กล่าวว่า เวทีเสวนาที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องกัญชารักษาโรคและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนให้กับผู้ป่วยและผู้สนใจ ที่เลือกจัดขึ้นที่ จ.อุทัยธานี เพราะมีแพทย์ทำงานด้านนี้มาหลายปีจะได้นำประวัติคนไข้ที่มีอยู่ประมาณ 2 – 300 ราย ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง ณ วันนี้คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจกันแล้วว่ากัญชาเป็นยารักษาโรค ส่วนที่บอกเป็นยาเสพติดก็เพราะนำไปใช้ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์จึงไม่ควรปิดกั้นสรรพคุณของกัญชา ในด้านขั้นตอนขึ้นทะเบียนยังมีปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องนี้น้อยมาก ข้าราชการในจังหวัดเองก็ให้ความสนใจน้อยและไม่ได้ทำความเข้าใจ ซึ่งเหลือเวลาขึ้นทะเบียนอีกไม่กี่วันจะหมดเขต คาดว่าน่าจะมีปัญหาผู้ป่วยมาขึ้นทะเบียนน้อยและไม่ครบถ้วน จึงขอเสนอให้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชาออกไป โดยอาจใช้มาตรา 44 ขยายเวลาออกไป 90 หรือ 60 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ จ.นครศรีธรรมราช                เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ ห้องประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ได้เข้าใจในมาตรการของรัฐที่จะมีผลบังคับใช้เรื่องการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับกัญชาจากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้ทราบถึงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และจะได้ทราบถึงมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับองค์ความรู้และวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการผลิต รวมทั้งการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อรักษาโรค ตลอดจนการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้อง โดยในงานดังกล่าวเปิดให้ลงทะเบียน แจ้งการมีไว้ครอบครองเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วยด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประชาชน เกษตรกร พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 800 คน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร้องจังหวัดเพื่อให้แก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ                เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ […]

1 2 3 4 5 29