ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร”                เมื่อวันที่ 16 ก.พ.62 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับโครงสร้างการผลิตและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พืชพลังงานเป็นพลังงานทางเลือก ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีความเข้าใจในการใช้ปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นไบโอดีเซล B100 รวมทั้งการพัฒนาปาล์มน้ำมันของประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ และมีปริมาณการผลิตที่สมดุลเพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์ม ผู้แทนเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ร่วมฟังสัมมนา ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ กว่า 100 คน สภาเกษตรกรแห่งชาติรณรงค์ขยับใช้น้ำมันปาล์ม B100 ตามรอยเท้าพ่อ               นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมันปัจจุบันยังไม่ดีขึ้นเกษตรกรขายปาล์มได้ในราคา 2.8 – 3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าทุน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอให้รอกฎหมายกัญชา I15 กพ.นี้เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.สาธารณสุข เพื่อหารือมีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากที่มีการสื่อสารกันมากเรื่องการปลูกกัญชาได้ใน 90 วันนั้น ในบทเฉพาะกาลกฎหมายที่มีการแก้ไขมีอยู่หนึ่งมาตราเขียนว่าภายใน 90 วันหลังจากที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เช่น คนป่วยรักษาตนเอง คนปลูก คนสกัดยา จะให้ทุกคนมาแจ้งจดทะเบียน แต่ตอนนี้ต้องรอกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15 ก.พ.2562 จะเข้าพบ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อสอบถามและหารือขั้นตอนในการไปจดทะเบียนดังกล่าวว่าทำอย่างไร และสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลคัดกรองนำคนไปยื่นจดทะเบียน (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)   สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562                เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเวทีประชาคมภายใต้โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรฯเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาต่อ ม.แม่โจ้ สมัครตั้งแต่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค.นี้                ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานของเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 111 คน 14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงสานต่อซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกรที่จบการศึกษา ม.6 , ปวช. เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เลือกเรียนได้ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเชียงใหม่ แพร่ และชุมพร สมัครผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ประธานสภาเกษตรกรฯเผยผลการเยือนเวียดนามเพื่อเห็นของจริง การปรับตัวของเกษตรกรในการเข้าร่วมภาคียูพอพและ CPTPP นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการเยือนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามชกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 21-23 ม.ค.62 ได้ไปดูในเรื่องการพัฒนาด้านการเกษตร การวิจัยพัฒนา การปรับตัวของเกษตรกร ผลกระทบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ในการที่เวียดนามเข้าเป็นภาคีของยูพอพ 1991 และภาคี CPTPP ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชากำลังจะผลักดันประเทศไทย เพื่อจะได้เห็นของจริงดีกว่ามานั่งจินตนาการ ( ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ )   สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร ณ เมืองทองธานี           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงาน “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” […]

1 2 3 4 25