สภาเกษตรฯ Channel – ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ๒๕๖๒