กระถางมวลเบาจากแกลบ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

กระถางมวลเบาจากแกลบ
 
องค์ความรู้/เทคโนโลยี เทคโนโลยีวิธีการผลิต“กระถางมวลเบาจากแกลบ” ที่มีความแข็งแรง แต่มีน้ำหนักเบากว่ากระถางดินเผาทั่วไป

รายละเอียด

      ปัญหาที่พบในการผลิตกระถางดินเผาในอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะในแวดวงไม้ประดับ คือ กระถางมีน้ำหนักมาก ทำให้ขนส่งหรือเคลื่อนย้ายลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งปัจจุบันมีการนำวัสดุมวลเบาจากหลายอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น กากตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปา กากตะกอนจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบคือ กระถางที่ได้ไม่มีความแข็งแรง เมื่อเทียบกับวัสดุดินเผาทั่วไป

       “กระถางมวลเบาจากแกลบ” ได้พัฒนาคิดค้นโดยใช้แกลบ วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรนำไปแปรสภาพด้วยการเผาให้เป็นเถ้า เมื่อนำไปผสมกับวัตถุดิบหลักและขึ้นรูป วัสดุที่นำมาใช้จะสลายตัวระหว่างกระบวนการเผาชิ้นงาน ทำให้เกิดรูพรุนขนาดเล็กในชิ้นงาน ทำให้มีน้ำหนักที่เบาขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทำให้ความแข็งแรงลดลง ที่สำคัญมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าวัสดุมวลเบาทั่วไป เนื่องจากเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จึงมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์

จุดเด่น
  • น้ำหนักเบา
  • ความแข็งแรงเทียบเคียงกับวัสดุดินเผาทั่วไป
  • การผลิตง่าย
  • การขนส่งชิ้นงานต่ำกว่า เนื่องจากน้ำต่อชิ้นน้อยกว่า

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา
  • ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • วิสาหกิจชุมชน
  • สถาบันการศึกษาต่างๆ
  • ฯลฯ

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

กระถางมวลเบาจากแกลบ