ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการเกิดไขในน้ำมันหมู โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ช่วยลดการเกิดไขในน้ำมันหมู” ช่วยแก้ปัญหาไม่ให้น้ำมันหมูเป็นไขง่ายเมื่ออยู่ในอุณภูมิต่ำ ทำให้เก็บรักษาง่าย นำไปใช้ประกอบอาหารได้สะดวก ที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมีความปลอดภัยสูง ไม่มีผลข้างเคียงเมื่อรับประทาน

รายละเอียด

       น้ำมันสำหรับปรุงอาหารถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ำมันพืชและน้ำมันจากไขมันสัตว์ น้ำมันพืชเหมาะสำหรับการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนต่ำหรือปานกลาง เช่น การผัด การทำน้ำสลัด เป็นต้น  โดยน้ำมันพืชเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ไม่มีคอเลสเตอรอล ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับความร้อนและอากาศได้ง่าย เกิดเป็นสารอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ  น้ำมันจากไขมันสัตว์เหมาะสำหรับการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูง มีกรดไขมันอิ่มตัวและมีคอเลสเตอรอลสูง แต่จะไม่เกิดปฏิกิริยาต่อความร้อนและอากาศ เป็นไขได้ง่ายเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ ปัจจุบันผู้บริโภคหลายคนได้หันมาสนใจเลือกใช้น้ำมันจากสัตว์ในการประกอบอาหารมากขึ้น เช่น น้ำมันหมู ซึ่งมักเป็นไขได้ง่ายเมื่ออยู่ในที่เย็น  ทำให้ยากต่อการเก็บรักษา การประกอบอาหาร และการวางจำหน่ายในที่ต่างๆ

       “ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการเกิดไขในน้ำมันหมู” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อช่วยลดการเกิดไขในน้ำมันหมูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลิตภัณฑ์นี้ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ในการผลิต โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยและทดสอบแล้ว พบว่าสามารถลดการเกิดไขของน้ำมันหมูที่สัมผัสกับอากาศเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผ่านการทดสอบด้านประสาทสัมผัสในกลุ่มอาสาสมัคร พบว่ามีความพึงพอใจด้านกลิ่นและรสชาติ โดยส่วนใหญ่ให้การยอมรับและต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหาร

จุดเด่น
  • ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ง่ายในประเทศ ต้นทุนต่ำ
  • มีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรเพื่อต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์อื่น
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันในการประกอบอาหาร
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้บริโภคทั่วไป

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการเกิดไขในน้ำมันหมู